07.52.00 karta techniczna Koszykówka Foka

07.52.00 karta techniczna Koszykówka Foka