Rodzaje nawierzchni
stosowanych na siłowniach zewnętrznych

Obecnie nie tylko rodzaj urządzeń stosowanych na terenach siłowni zewnętrznych jest zróżnicowany – różne są także dostępne rodzaje nawierzchni, które w dużej mierze wpływają na komfort korzystania z elementów do ćwiczeń.